17 Leipoldt Straat

Duncanville

Vereeniging

South Africa

1939

(016) 428 4234

By Lede in Christus Vereeniging is dit ons passie om vir jou ‘n geleentheid te bied waar jy ‘n lewensveranderende ondervinding in die Here kan hê.

Almal is welkom, ongeag jou agtergrond en waar jy jou op jou lewensreis bevind. Ons wil graag ons Here Jesus Christus se liefde deur middel van vriendelikheid en omgee aan mense oordra.

Ons nooi u hartlik uit om die Heilige Gees te kom ervaar in geïnspireerde dienste en om deel te raak van ‘n Christus- familie wat poog om Bybelse waarhede op ‘n praktiese manier in hulle daaglikse wandel uit te leef.

Dit is vir ons ‘n voorreg om jou aan ons gemeente voor te stel! 


WIE IS ONS EN WAT GLO ONS

Ons is Pinkstermense gered uit genade deur die versoeningsbloed van Jesus Christus. Ons glo in die Bybel as die geïnspireerde Woord van God. Ons glo in die drie enige God - die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons Glo in die waaragtige bekering, in die wedergeboorte, gepaardgaande met sondebelyddenis en restitusie. Ons glo in die doop na bekering deur onderdompeling, in voetewassing van die heiliges en die Heilige Nagmaal. Ons glo in praktiese heiligmaking. Ons glo aan die gawes en werkinge van die Heilige Gees, in die krag van Pinkster in sy volheid. Ons glo aan Goddelike genesing. Ons glo in die wederkoms van Christus, aan ‘n ewigheid of in die hemelse geluksaligheid of die hel. Dit is kortliks die geloofbelydenis van Lede in Christus.

DOELWITTE

Die transformasie van elke lidmaat, gemeenskap en al die nasies tot ware dissipels van Jesus Christus, deur liefde, opleiding, deelname, lojaliteit en gemeenskap betrokkenheid. Om mense te lei om 'n lidmaat van Jesus se familie te wees, hulle te ontwikkel tot geestelike volwassenheid, en hulle toe te rus vir hulle bediening in die kerk en die die sendingsveld wereldwyd. Alles tot verheerliking van God se naam.

WAARDES

  • Die heerskappy van Jesus Christus, absolute gehoorsaamheid aan Sy Woord is essensieël (Kol.1:16-18)
  • Die verkondiging van die evangelie aan alle nasies. (Matt.28:19)
  • Die transformasie van elke lidmaat tot ‘n volwaardige volwasse dissipel van Jesus Christus (Matt.28:19 & Efes.4:16)
  • Die opleiding van elke lidmaat om ook ander te leer. (2Tim.2:2)
  • Die beskerming van familie waardes en die huisgesin. (Efes5:22)